Depth-scan

Tijdens een depth-scan onderzoeken we de huidige positie van Business Intelligence in uw organisatie. Dit doen we door de ambitie, de mensen en de technische architectuur te bespreken.

Wat is de ambitie van uw organisatie, en op welke wijze wilt u daar naar toe groeien? Welke bedrijfsprocessen kunnen we identificeren en welke middelen zijn er om de processen in de gaten te kunnen houden?

Uit welke afdelingen bestaat uw organisatie en wie zijn de mensen die hier werkzaam zijn. Wie is verantwoordelijk waarvoor en welke informatie hebben ze tot hun beschikking, en welke juist niet.

Hoe ziet de infrastructuur er uit, welke applicaties zijn aanwezig en waar worden de gegevens opgeslagen. Gaan we de Business Intelligence tools on-premise installeren of zorgen we voor een cloud oplossing?